De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een geleding binnen de school met een instemmingsrecht op onder meer onderwijskundige doelstellingen op school of het vaststellen van het schoolbeleid. De MR op onze school bestaat uit teamleden en ouders, die zich op een betrokken wijze profileren als een meedenkend orgaan binnen onze schoolorganisatie.

Klik hier om te mailen.

 
 Voorzitter  Judith Mensen (p)
 Secretaris  Tanja Luykx (o)
 Penningmeester  Marita Pelsma (p)
 Leden:  Joyce Lodewijks (p)
   Sylvie Jansen (o)
   Hanneke Brooijmans (o)

p: personeel
o: ouder